Behandlingar

 

Grunden för all sjukgymnastisk rehabilitering och träning är alltid aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. I kombination med detta finns det olika behandlingsmetoder som jag som sjukgymnast använder som komplement:

 

 

Akupunktur

 

Akupunktur är en behandling som är många tusen år gammal. Till Sverige kom den på 1960-talet. 1984 godkände socialstyrelsen akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod i smärtlindrande syfte. 1993 utvidgades indikationsområdet att även innefattade vissa sjukdomstillstånd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Den utförs på grundval av sedvanlig diagnostik inom den konventionella sjukvården. I Sverige får sjukgymnaster som legitimerad vårdpersonal behandla med akupunktur. 

 

Akupunktur innebär att bestämda punkter på kroppen stimmuleras med tunna, sterila nålar. Nålarna sticks in med olika djup beroende på var man sticker, och får sitta i upp till 30 minuter beroende på vad man behandlar.  

 

Akupunktur har en dokumenterad effekt på centrala nervsystemet och aktiverar kroppens eget smärtlindringssystem genom att endorfiner produceras. Andra kända effekter är att kroppens egna  kortison, kortisol, produceras vilket har en antiinflammatorisk effekt. Oxytocin frigörs vilket är kroppens "lugn och ro" hormoner. Man får också en ökad blodcirkulation.

 

Akupunkturkan initialt ge en ökad smärta efter de första behandlingarna. Detta är oftast ett gott tecken som tyder på att behandlingen har varit verksam. En del djur reagerar också med slöhet och trötthet men det är övergående.

 

På häst behandlar jag smärtor av olika slag. Rörelsesmärta, muskelsmärta mm. Ryggproblematik som tex spända, ömmande muskler är ofta väldigt tacksamma att behandla med akupunktur. En del hästar reagerar inte alls på själva sticket medan andra blir väldigt irriterade och upprörda. 

 

 

 

TENS 

 

Tens, transkutan elektrisk nervstimmulering innebär att man med hjälp av elektrisk stimmulering blockerar smärtsignaler från hud och underliggande vävnader. Genom att aktivera beröringsnerver och /eller muskelnerver stimmuleras kroppens egna smärtlindringssystem, smärttrådar blockeras och det blir en ökning av endorfiner i kroppen.

 

Tens-elektroder fästs på huden och kopplas via kablar till en batteridriven , bärbar stimmulator som producerar en svag växelström.

 

Tens kan användas vid

 • Neuropatisksmärta
 • Akutsmärta efter vävnadsskada, inflammatorisksmärta eller akutpostoperativsmärta
 • Muskuloskeletal smärta
 • Ledsmärta

 

 

NMES

 

 

NMES, neuromuskulär elektrisk stimmulering innebär att man med hjälp av elektrisk stimmulering av de motoriska nerverna får musklerna att arbeta och bygga upp sig. NMES i kombination med aktiv träning kan leda till snabbare progress i behandlingen

 

Precis som vid Tens så fäst elektroder på huden och kopplas via kablar till en batteridriven, bärbar stimmulator.

 

NMES kan användas vid

 • Bygga upp muskel efter neuro-muskulär skada
 • Bibehålla eller öka rörelseomfång
 • Minska atrofiering(nedbrytning av muskelfibrer) efter skada eller konvalesent
 • Bibehålla muskelstyrka vid konvalecent
 • Smärtlindring

 

 

 

Ultraljud

 

Vid terapeutiskt ultraljud leder man ultraljudsvågor  Hz via ett ljudhuvud genom huden och ner till underliggande vävnader för att öka genomblödningen och därigenom stimulera läkning. Med ultraljud kan man behandla de flesta problem som berör rörelseapparaten tex

 • Senskador
 • Kroniska problem i senfästen
 • Kroniska inflammationer

 

  Massage/mjukdelsmobilisering

   

  Massage mjukar upp och ökar genomblödningen och används ofta ihop med någon annan behandling 

   

  Stretching (töjning)

   

  Töjning används för att öka på rörligheten eller förhindra ytterligare rörelseinskränkrning efter en skada eller annan konvalecent. Används oftas ihop med någon annan behandling

   

   

  Kinesiotape

   

  Kinesiotejp är ett sätta att behandla istället för den traditionella tejpningen som är för att stödja och ge kompression. Vid tejpning med kinesiotejp vill man genom att öka den sensoriska stimuleringen hjälpa muskeln att aktiveras och arbeta på rätt sätt. Kinesiotejp kan även användas för att öka genomblödning efter en skada eller inflammatoriskt tillstånd

   

   

   

   

  YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

  www.yourdomain.com